25. a 26. října neprobíhala v základní škole výuka tradičním způsobem, ale formou projektového vyučování. Již v předchozích týdnech si žáci 2. stupně zvolili pracovní dílnu a pod vedením učitelů shromažďovali materiály potřebné pro práci. Součástí byl i sběr informací o čtyřech osobnostech stojících v důležitých průsečících našich dějin: císaře Františka Josefa II., T. G. Masaryka, E. Beneše a V. Havla. Každý ročník pak při jejich představování zvolil formu, nejčastěji dramatizace, pro přiblížení a jejich chronologické zařazení do kontextu dějinných událostí.

Všichni žáci a učitelé se ve čtvrtek sešli na zahájení projektu v tělocvičně. Slavnostní atmosféru zvýraznily i tóny české hymny. Žáci I. stupně pak pracovali se svými třídními učitelkami a formou her, kvízů, čtení pověstí se s ohledem na jejich věk seznamovali s dějinami našeho národa. Děti ze čtvrté a páté třídy společně vytvořily obsahově i vizuálně zajímavé deskové hry s otázkami k dějinám naší vlasti . Nabídka dílen pro žáky druhého stupně byla různorodá od ekonomických témat Čím zaplatím? přes dílny mapující osobnosti či objevy napříč naší historií Co jsme dali světu? Celkem si žáci vybírali ze šesti pracovních dílen.

Páteční dopoledne bylo spojeno s přípravou prezentací. Ještě předtím jsme prožili slavnostní chvíle společně s dětmi z mateřské školy. V zahradě jsme zasadili strom, který bude všem připomínat sté výročí vzniku samostatného Československa. Samotná prezentace žáků probíhala v tělocvičně. Především žáci nižších ročníků byli nejen věrnými posluchači, ale nebojácně představili, co se o republice dozvěděli.

Zajímavé informace získali ti, co sledovali vznik naší měny, tvorbu a změny bankovek, jejich hodnotu v celé stoleté historii. Nezapomnělo se ani na soužití se Slováky a blízkost obou jazyků. Jsme sice malým národem, to ale neznamená, že i náš potenciál je malý. A právě uvědomění si sounáležitosti a vzbuzení pocitu národní hrdosti bylo jedním z cílů tvůrčích dílen. Mezi zajímavé okamžiky patřilo seznámení se s různými osobnostmi našich dějin, které se zapsaly do povědomí svými názory, činy, svojí tvorbou, nápady či výkony. A tak formou hádanek, básniček, dramatizací či koláži nám byly představeny osobnosti z vědy jako např. O. Wichterle, J. Heyrovský, z literatury J. Seifert či sportovní legendy manželé Zátopkovi, V. Čáslavská, ale i běžné věci denního života, které zná svět- remoska, silon nebo nanovlákna. Učitele jistě těšil zájem dětí a ty dokázaly vzájemně ocenit svoje výkony. Výrobky, hry a plakáty s přehledy byly vytvořeny s cílem dalšího užití ve výuce v jednotlivých předmětech.

Sto let v lidském životě je nepředstavitelná doba. My jsme ti, kteří měli to štěstí je s naší zemí oslavit. Važme si této příležitosti a buďme hrdi na svoje kořeny.

Renata Fuchsová