Zúčastnění položili věnce k pomníku padlých a slavnostní projev zazněl z úst starosty obce Karla Fürsta. O hudební doprovod se postarala Třeboňská dvanáctka a děti z místní základní školy zazpívaly píseň Ach synku, synku.