Po zahájení akce u městské radnice se průvod vydal, za doprovodu kapely, k jednotlivým domům, kde čekalo bohaté občerstvení a tančilo se, tu tam něco popilo a veselo bylo.