Další komentované prohlídky jsou naplánovány na 10. a 24. 11. a provádět bude další ze spoluautorů výstavy Zdeněk Hojda.

Josef Böhm