Slavnostní přivítání za účasti zástupců města nad Vajgarem se konalo v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií. Obě školy se takto každoročně setkávají a mladí umělci z Německa si letos užijí týdenní pobyt v Hradci spojený s poznáváním našeho regionu.