Před samotnými zkouškami museli budoucí myslivci projít roční praxí, zejména účastí na honitbách, absolvovat sedmdesát hodin přednášek z jednotlivých mysliveckých odborností a prokázat dovednosti ve střelbě.