Již ve 14.století stával v obci kostel, který vyhořel za husitských válek. Až v listině z r. 1551 se můžeme dočíst, že pan Jáchym z Hradce dává svolení a podporu k postavení nového kostela. Kostel sv. Šimona a Judy, pak vyhořel v r. 1743. Byl opraven a po přestavbě v letech 1791 – 1794 se stal filiálním kostelem strážské farnosti. V té době patřila Roseč se svými 387 obyvateli mezi největší obce na hradeckém panství.

Významným v historii obce je rok 1658, kdy Ferdinand Vilém Slavata v druhém roce své vlády dal rychtám šestnácti obcí (mezi nimi i Roseči) právo opatřovat své písemnosti otiskem vlastní pečetě. Roseč dostala dělený štít s bílými a modrými pruhy, kolem pečetě byl název obce: „PECZET WSY ROSECZE“. K historii obce bezesporu patří i místní hřbitov, na kterém jsou uloženy ostatky předků rosečských, tak i z okolních vsí, které patřili k farnosti (Políkno, Stajka, Hatín, Polště, Ratiboř, Jemčina).

Z roku 1650 se dochovaly první písemné zprávy o škole v Roseči. Roku 1878 navštěvovaly rosečské vyučování děti z Ratiboře, Stajky a Hatína.

Zdroj: Obec Roseč