Během vernisáže o uplynulém víkendu seznámil vedoucí představitel Dokumentačního centra českého hermetismu Petr Kalač návštěvníky s činností domácího okultního hnutí od konce 19. století až po současnost. Cílem společnosti je dostat sféru českého hermetismu do popředí veřejného zájmu. Protože se za otce novodobé hermetické renesance v Čechách považuje právě baron Adolf Franz Leonhardi ze Stráže nad Nežárkou, umožnila zde majitelka zámku Radoslava Doubravová tuto jedinečnou expozici.

„Příslušníky našich tajných okultních skupin bývali zhusta literáti a vědci, kteří se snažili společnost povznášet bez destruktivních tendencí. Leonhardiovský odkaz tak spočívá v touze po světle poznání a tvůrčí činnosti,“ upřesnil jedno ze sdělení výstavy Petr Kalač.

Na vernisáži promluvil rovněž univerzitní profesor Milan Nakonečný, který fenoném české magie popsal v několika svých knihách. Před padesáti lety přijížděl na zámek ve Stráži jako psycholog, když tu ještě býval ústav pro slabomyslné dívky.

„Je pro mě určitým historickým šokem, když si uvědomím, že tu v 19. století bývala česká hermetická lóže,“ vystihl prolnutí své civilní profese se zálibou ve spiritualismu. Podle jeho dalších slov vede všeobecný odklon od spiritualismu k degradaci skutečných hodnot, pročež se mu jako odborníkovi na lidskou psyché jeví západní kultura těžce duševně nemocná.

„Všimněte si obrovských pokroků v technologiích na straně jedné a naprostého úpadku duchovní kultury na straně druhé. Pokud se nevzpamatujeme, tak naše civilizace končí.“ varoval profesor. „Poselstvím českých hermetiků je návrat k západnímu esoterismu, což je v podstatě křesťanství - čili úcta k člověku a životu - ve své čisté podobě,“ vzkázal na závěr.

Víkendová akce ve Stráži byla zakončena návštěvou hrobky Leonhardiů na strážském hřbitově a společnou modlitbou za příslušníky rodu. Unikátní výstavu věnovanou morálnímu odkazu českých hermetiků v čele s Adolfem Leonhardim je možné navštívit během prázdninových prohlídek zámku ve Stráži nad Nežárkou.