Během vernisáže o uplynulém víkendu seznámil vedoucí představitel Dokumentačního centra českého hermetismu Petr Kalač návštěvníky s činností domácího okultního hnutí od konce 19. století až po současnost. Cílem společnosti je dostat sféru českého hermetismu do popředí veřejného zájmu. Protože se za otce novodobé hermetické renesance v Čechách považuje právě baron Adolf Franz Leonhardi ze Stráže nad Nežárkou, umožnila zde majitelka zámku Radoslava Doubravová tuto jedinečnou expozici.

„Příslušníky našich tajných okultních skupin bývali zhusta literáti a vědci, kteří se snažili společnost povznášet bez destruktivních tendencí. Leonhardiovský odkaz tak spočívá v touze po světle poznání a tvůrčí činnosti,“ upřesnil jedno ze sdělení výstavy Petr Kalač.

Na vernisáži promluvil rovněž univerzitní profesor Milan Nakonečný, který fenoném české magie popsal v několika svých knihách. Před padesáti lety přijížděl na zámek ve Stráži jako psycholog, když tu ještě býval ústav pro slabomyslné dívky.

KRUHOVÝ OBJEZD na Palackého náměstí v Dačicích by opět nabyl aktuálnosti, pokud by se nevybudoval obchvat. Nevyřešil by však problém těžké nákladní dopravy v centru.
O kruháči v Dačicích rozhodne referendum

„Je pro mě určitým historickým šokem, když si uvědomím, že tu v 19. století bývala česká hermetická lóže,“ vystihl prolnutí své civilní profese se zálibou ve spiritualismu. Podle jeho dalších slov vede všeobecný odklon od spiritualismu k degradaci skutečných hodnot, pročež se mu jako odborníkovi na lidskou psyché jeví západní kultura těžce duševně nemocná.

„Všimněte si obrovských pokroků v technologiích na straně jedné a naprostého úpadku duchovní kultury na straně druhé. Pokud se nevzpamatujeme, tak naše civilizace končí.“ varoval profesor. „Poselstvím českých hermetiků je návrat k západnímu esoterismu, což je v podstatě křesťanství - čili úcta k člověku a životu - ve své čisté podobě,“ vzkázal na závěr.

Víkendová akce ve Stráži byla zakončena návštěvou hrobky Leonhardiů na strážském hřbitově a společnou modlitbou za příslušníky rodu. Unikátní výstavu věnovanou morálnímu odkazu českých hermetiků v čele s Adolfem Leonhardim je možné navštívit během prázdninových prohlídek zámku ve Stráži nad Nežárkou.