Podobu otevřených dveří a zároveň hebrejského písmene „tav“ má památník zavražděných židovských občanů Suchdola nad Lužnicí, který tady odhalili v neděli. Slavnosti se zúčastnilo na sto místních, ale i dalekých hostů. Učitelka Hana Chlapcová z místní základní školy si při této příležitosti připravila povídání o historii suchdolských židovských občanů. Navíc na akordeon zahrál Martin Šulc, nadějný konzervatorista. Na závěr zazněla modlitba v podání Jiřího Daníčka z pražské židovské obce. Parkem tak zazněla hebrejština, což navodilo tu správnou atmosféru.

Z historie:
Podle archivních záznamů bylo ze Suchdola nad Lužnicí včetně dnešních místních částí města v době druhé světové války nacisty násilně deportováno třicet židovských spoluobčanů. Cílem této nelidské akce bylo ukončení jejich životů. Jediným, absurdně řečeno, „proviněním“ těchto lidí byl jejich židovský původ.

Pomník samotný vznikl díky sbírce, kterou město vyhlásilo, a do níž mohou stále lidé přispívat, neboť podle informací vedoucího suchdolského odboru kultury Daniela Veitha byla na stavbu pomníku použita bezúročná půjčka. Daniel Veith zároveň vyzdvihl, že do této chvíle na pomník přispělo na šest desítek dárců. "Sbírka ale pokračuje i nadále," upozornil a dodal, že silným impulsem a následně ústřední myšlenkou pro uvažovaný památník se stal působivý, silně emotivní obraz z vyprávění pamětníků transportů suchdolských židovských občanů. Byl to obraz pronásledovaných, ponižovaných, již zcela bezprávných konkrétních lidí, kteří poklekávali a líbali práh svých domovů, posledního útočiště, kde mohli být ještě lidmi, posledního zbytku bezpečí.

"Pak ti lidé vstanou, projdou veřejemi a již zcela bezbranní vykročí na poslední cestu, z které se již nevrátí. Výseč tohoto obrazu – tedy domovních veřejí a dveří, dovoditelných pocitů nevinných lidí, kteří měli být následně semleti soustrojím organizovaným jinými lidmi – tato dávná realita byla přetavena do výtvarně uchopitelného symbolu, ve své formě už apolitické obecně lidské zprávy o lidském utrpení. V následném posunu a stylizaci se veřeje dveří staly kamennou bránou, tvarově připomínající písmeno tav, poslední znak hebrejské abecedy, v tradičním významu také – konce všeho," popsal. Celou proměnu navíc dokresluje z kamenů vyskládaná mizející cesta, dál pokračující už jen v našich představách.
Na otevřených dveřích je zaznamenáno třicet jmen. Na druhé straně desky dveří je vytesán citát z prastarého biblického textu (Žalmu 7, 10), jež může být interpretován jako vyjádření odvěké touhy lidí po spravedlnosti a o zastání před zlem. V českém ekumenickém překladu zní: „Kéž je konec zlobě svévolníků. Dej, ať spravedlivý stojí pevně, Bože spravedlivý, jenž srdce a ledví zkoumáš!“

"To, že je text ponechán z úcty v hebrejštině, může nepřímo podnítit zájem dospělých o seznámení se, alespoň v obrysech, s podstatnou částí našich kořenů, čerpajících z židovské kultury – a nedat se tak zaskočit otázkami našich dětí a vnuků, kde se ta malebná písmena vzala," zmínil Daniel Veith.

Dále také doplnil, že pro finanční dostupnost projektu byly práce autora výtvarného návrhu Jana Roitha poskytnuty formou daru. Financování se odehrává z darů sponzorů a z příspěvku města prostřednictvím „Nadačního fondu na realizaci pomníku obětem holokaustu ze Suchdolska“ s transparentním účtem: 4868010359/0800.

Památník V Suchdole nad Lužnicí odhalili památník připomínající židovské oběti války.Zdroj: Pavla Řeřichováje složen ze čtyř kamenných částí a je součástí parku. Vyrůstá přímo ze zelené travnaté plochy a rozhodně nemá být „zakázanou zónou“. Je koncipován tak, aby jej bylo možno obcházet a procházet. Pro jeho součást – kamennou stylisovanou cestu – byly použity záměrně kameny, které již v minulosti suchdolským sloužily. Linka kamenné cesty směřuje k nádraží. Tudy mohly a pravděpodobně i vedly poslední kroky nejedné z obětí. Pomník je připomínkou starého příběhu, je ukrytý částečně mezi stromy, ale zároveň je nepřehlédnutelný. Je fyzickou přítomností i obsahově svázán s náměstím Svobody. Text a jména na pomníku jsou k náměstí Svobody orientována. Nejen lidem na náměstí bude připomínat, jaký důsledek může mít ztráta svobody. Pří úpravách parku je přislíbeno vysázení jeřabin Aninky Steinové.