Pro žáčky z druhých tříd bylo loučení se školním rokem trošku smutné, protože se musely rozloučit i se svými dostavadními učitelkami Evou Čeloudovou a Olgou Němcovou. Na ty v září budou čekat noví prvňáčci a na budoucí třeťáky zase nové třídní učitelky. Někteří to oplakali. „I já jsem měla na krajíčku, je to skvělá třída," říká Olga Němcová o 2. B. Při odchodu ze školy už se ale všichni smáli a těšili se na dva měsíce volna.