V hodinovém pásmu zazněla také spousta známých koled, které si s akordeonisty zapěli i návštěvníci koncertu, kteří zcela zaplnili prostory kostela.