Čilý ruch panuje v těchto dnech v prostorách Hvězdárny profesora Františka Nušla. Instituce, která se společně s Muzeem fotografie a moderních obrazových médií a Domem gobelínů stala součástí nové organizace nazvané Vzdělávací a kulturní centrum (VKC), se připravuje na zahájení provozu.

Ředitelka VKC Jitka Čechová sdělila, že po stavební stránce objekt hvězdárny už převzali od města. „Co se týká technologií k planetáriu, tak v nejbližších dnech bude probíhat jejich instalace s tím, že školení pro lektory se v rozsahu čtyřiceti hodin uskuteční v posledním lednovém týdnu. Předpokládám tedy, že od 1. února zahájíme zkušební provoz.“ Sloučení hvězdárny a muzeí do jedné organizace s sebou nese množství změn.

K prohlídce dokončované hvězdárny a planetária pozvala její vedoucí, Jana Jirků. Jako první představila právě planetárium, které nabídne šedesát míst pro diváky.

„Na kopuli budeme promítat dvěma projektory. Součástí pořadu bude film pro děti, který potrvá dvacet až třicet minut. Snímky jsou různě zaměřené – na témata související se Zemí, Měsícem, sluneční soustavou souhvězdími, hvězdnou oblohou a podobně,“ popsala vedoucí s tím, že už dlouholetý předchozí provoz hvězdárny prokázal, o co mají návštěvníci větší zájem. K programu planetária bude patřit i prohlídka aktuální oblohy nebo téma „co nám svítí nad hlavou“.

Mimozemšťané a černá díra - vděčná témata

„Osobně jsem ještě nezažila skupinu, která by se nezeptala například na mimozemšťany nebo na černou díru. To jsou velice vděčná témata a mluvit o černé díře můžeme před každou věkovou kategorií, protože vždycky vidíme vykulené oči a občas i otevřenou pusu. Jinak ohromí například Saturn a jeho nádherné prstence, ale i další planety a hvězdy,“ řekla Jana Jirků.

Kromě nového planetária prošel zásadní přestavbou také zbytek budovy. Ta se při rekonstrukci značným způsobem rozšířila. „Zvětšila se nám i pozorovací kopule. Místo té původní o průměru 3,7 metru máme nyní kopuli s průměrem 6,2 metru. Pro návštěvníky to znamená větší komfort, nebudou zde natěsnaní jako dřív. Zvětšila se také dalekohledová sestava. Máme tu tři čočkové dalekohledy, z toho největší je dvaceticentimetrový čočkový Zerochromat. Využívat budeme také nový zrcadlový dalekohled Newton s průměrem zrcadla půl metru,“ sdělila vedoucí.

Změna organizace

Zatímco hvězdárna pod Vzdělávací a kulturní centrum (VKC) spadá od října, od letošního ledna se k ní přidaly také muzeum fotografie a Dům gobelínů.

„Ke změnám samozřejmě dojde po organizační stránce. Po obsahové stránce, tedy u odborných činností, které v jednotlivých muzeích probíhají, však zásadní změny nepředpokládáme. Pokud ano, tak spíše ve vztahu k rozšíření činnosti či obohacení náplně a také směrem ke zvýšení publicity jednotlivých akcí, které budeme pořádat,“ popsala ředitelka VKC Jitka Čechová.

Sloučení organizací, schválené jindřichohradeckým zastupitelstvem v roce 2019, mělo díky provázanosti jednotlivých činností přinést také úspory městských peněz.

„Myslím, že provázání činností mezi jednotlivými detašovanými pracovišti bude fungovat velice dobře. Nejvíce se tu bavíme o oblasti provozně technické, tedy o účetnictví, personalistice nebo zajišťování technických záležitostí, například provozu vzduchotechnik, kotelen. V organizaci bude jeden správce, jedna účetní a částečně personalistka. Tuto provázanost jako takovou považuji za velmi silnou stránku nově vzniklé organizace,“ přiblížila.