Úvodní slovo přednesla dr. Věra Klimešová a na harfu zahrála Ema Šimánková. Unikáty na této výstavě jsou zejména originály tapiserií ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, které byly utkány v dílnách M. H. Teinitzerové, podle návrhů Cyrila Boudy („Praga Regina Musicae“), Břetislava Štorma („legenda o sv. Václavu“) nebo Marie Vořechové Vejvodové („Svatý Václav roubující vinný keř“). Vernisáže se zúčastnili také zástupci rodiny Cyrila Boudy a Marie Hoppe Teitzerové. Výstavu je možno navštívit do 31. října 2019.

Josef Böhm