Lidé se po zahájení v kostele mimo jiné mohli vydat na prohlídku školy a školky a shlédnout výstavku na radnici. Na hřišti patřilo odpoledne hasičům, kteří slavili 120. výročí založení sboru. Zde byly k vidění ukázky hasičské techniky, představil se i hasičský potěr nejenom z Novosedel, ale i z okolních sborů a ve 14 hodin byl slavnostní nástup k zahájení hasičské soutěže.

Jak vysvětluje starosta obce Filip Mencl, první setkání v roce 2001 vzniklo jednoduše proto, že o něj byl mezi lidmi zájem. „A poté jsme ho začali dělat vždy u nějaké příležitosti, jako bylo 110 let hasičů v roce 2005, o čtyři roky později jsme si připomenuli 650 let od založení obce a v roce 2012 se rodáci sešli u oslav 100 let vzniku novosedelské školy," vypočítává starosta Filip Mencl.

Dodává spokojeně, že i letošní akce se vydařila, a to jak návštěvností, tak i z hlediska organizace, na které se zejména odpoledne podíleli novosedelští dobrovolní hasiči. Odměnou všem byl potom večer v kulturním domě, kam přišlo kolem dvou stovek lidí a kde sklidily velký úspěch Pištínské baletky a hlavně jejich kankán.