Dne 16. dubna se na naší škole konal „Velikonoční - stonožkový jarmark“, který jsme uspořádali na podporu výzkumu Crohnovy choroby. Hnutí Stonožka společně s lékaři a sestřičkami z plzeňské fakultní nemocnice a profesory a studenty Západočeské univerzity pomohla ke vzniku počítačového programu, který z mnoha dat a informací od malých pacientů zkouší vypátrat, proč děti Crohnovou chorobou onemocní. Velikonočním jarmarkem jsme chtěli pomoci našemu žákovi, který touto chorobou trpí.

Děti vyráběly velikonoční dekorace, věnečky, zápichy do květináčů, drátkovaly sluníčka a srdce, pletly pomlázky, napekly muffiny, připravily se svými učitelkami chlebíčky, jednohubky, vařily kávu. Mnozí rodiče přispěli i svými výrobky.

Velice nás potěšil velký zájem rodičů, kteří přišli podpořit dobročinnou akci, prohlédnout si a zakoupit výrobky dětí a vyučujících. Výtěžek z celé akce předáme hnutí Stonožka za účelem podpory výzkumu Crohnovy choroby – 18. června na koncertě našeho pěveckého sboru Nova Domus, který bude slavit 35. výročí od svého vzniku. Utržili jsme vskutku úctyhodnou cenu – 16 tisíc Kč.

Velice si vážíme přístupu našich žáků, jejich rodičů a našich vyučujících. Děkujeme za práci a ochotu pomoci a přejeme krásné Velikonoce!

Lenka Hrubá