V areálu tamní tkalcovny si zájemci mohli prohlédnout nejen toto staré řemeslo, ale i práci kovářů, kolářů, košíkářů. Program zahrnoval i workshopy či módní přehlídku a k zakousnutí byly regionální potraviny. Na večerním koncertu vystoupil mimo jiné i Vladimír Merta.