Štafetu Suchdolem nad Lužnicí doprovodili žáci místní základní školy, nejprve ze 4.A, poté se zapojili žáci z 3.B a společně dovedli štafetu na školní hřiště. Tam poté účastníky přivítal ředitel Ladislav Ondřich. Této sportovní akce se zúčastnili i představitelé města starosta Luboš Hešík, místostarosta Jan Kronika a tajemník Petr Vrchota, běžce podpořili i žáci z 3.B, 4.A, 6.A a 7.A a řada rodičů.

Jak upřesnil ředitel školy, Mírový běh – Peace Run je neobyčejný běh s hořící pochodní, kterou nesou statisíce dobrovolných běžců přes více než 140 zemí světa. "Pochodeň symbolizuje vše, co nás spojuje bez ohledu na naši národnost, kulturu a víru – symbolizuje přátelství, porozumění, mír a harmonii," popsal.

Po krátkém programu, který si ve škole připravili, a vystoupení běžců, štafeta zamířila do dalších měst, aby 20. června vstoupila na Slovensko.