Všichni se radovali z návštěvy známých televizních moderátorů Marty Ondráčkové a Pavla Svobody. Poté, co děti předvedly připravenou scénku, přijaly návštěvu do svých indiánských kmenů, jak je vidět na jejich tvářích.

Už popáté se zúčastnily děti se zdravotním postižením a jejich asistenti letního táboru v Lutové, který pořádalo jindřichohradecké občanské sdružení Okna. Desetidenní zpestření vítaly jak děti, tak i jejich rodinní příslušníci.

Penzion Vyhlídka v Lutové si vybrali organizátoři proto, že je v okolí Jindřichova Hradce jediný bezbariérový. Nebylo tedy snadné najít místo, kde by se účastníci tábora cítili dobře a mohli se pohybovat i po okolí. Někteří jsou nevidomí, jiní na vozíčku nebo s mentálním či kombinovaným postižením.

Letošní prázdniny prožili v duchu indiánského léta. Vybrali si indiánská jména, rozdělili do tří kmenů a vyrobili si i totemy. K tomu samozřejmě patřilo i teepe, ve kterém se scházeli se svými asistenty večer u ohně.
„Když jsme se blížili k teepe, všichni ztichli. Uvnitř pak koukali do ohně a panoval tam příjemný pocit sounáležitosti,“ vyprávěla asistentka Marie Mottlová.

V táboře pracovalo osmnáct dobrovolných asistentů. Letos se starali o dvacet tři dětí a sedm dospělých. Proč tu byli na letním táboře i dospělí s postižením? „Za těch pět let, co jsme začali tábor organizovat, někteří klienti ukončili školu, a přesto se k nám stále vracejí,“ řekla předsedkyně občanského sdružení Okna Drahomíra Blažková.

Vysvětlila, že jim bylo líto klienty odbýt, a proto zorganizovali pro ty starší ještě Chráněnou dílnu. V ní se zabývali činnostmi, které je baví, například pletením košíků. Přesto přiznala, že museli některé další zájemce odmítnout.