Spolu s třeboňskými se akce zúčastnili i žáci Glasfachschule-Zwiesel z Bavorska. Studenti ve spolupráci se šumavskými skláři a brusiči na dané téma umělecky ztvárnili skleněné výrobky a současně se při práci na projektech a při doprovodném programu spřátelili.

Třeboňskou školu reprezentovaly Jindřiška Březnovská, Marie Vacková a Tereza Wolfová z druhého ročníku spolu s učitelem Jakubem Buckem. „Na ručně zpracovaný výrobek jsem brousila křížení klínových řezů,“ upřesnila svoji práci Jindřiška Březnovská. Také si pochvalovala atmosféru sympozia. „Bylo to něco jiného než u nás ve škole, viděli jsme práci huťařů z Chlumu u Třeboně, kteří podle našich požadavků vyfoukávali sklo. Zajímavá byla i tvorba studentů z Zwieselu, kteří brousili sklo ve tvaru rukou,“ řekla.

Annínské sympozium si chválí i učitel Jakub Bucek. „Děvčata, která jsou brusičky nebo malířky, se dostala do jiného prostředí, než mají ve školních dílnách, dostala se na sklářskou huť a vyzkoušela si práci na ni. Přínosné pro nás bylo i seznámení se s pracemi bavorských studentů,“ uvedl.

Sympozia mají vždy jednotící téma, ke kterému studenti přistupují ve spolupráci se svými pedagogy a vytváří designy nebo umělecká díla, která se mohou stát i součástí nebo inspirací běžné produkce sklárny a také se stávají součástí sbírky Sklářského muzea v Anníně, kde se již vytvořila velmi zajímavá kolekce současného sklářského umění jako základ samostatné části expozice.

Jan Ziegler