U společného opékání buřtů se sešlo 6 dospělých a 20 dětí, kteří v sobotu uklidili svůj kousek Plavska.