Výstavu kreseb a obrazů s názvem Pocity autorek Jindřišky Faltýnové a Natálky Mitášové zahájila v poslechovém sále knihovny v Nové Bystřici bývalá knihovnice Miluše Malinová. Obrázky plné pocitů, nálad, snění i reality budou v pracovní době knihovny a informačního střediska k vidění do konce tohoto roku.