Nikoli 5. prosince, jak je tomu zvykem, ale skutečně až ve svátek svatého Mikuláše o den později si tohoto světce připomněli v Chlumu u Třeboně. Program uspořádala chlumská farnost v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde zazpívali andělé, Mikuláš pozval děti do příběhu o Noemově arše a přinesl jim i nadílku.