Sobotní odpolední setkání se soustředilo kolem Dne proti úložišti jaderného odpadu. Zdejší Čihadlo je totiž jednou z možných lokalit, kde by se úložiště mohlo v budoucnu vystavět. V cíli asi tříkilometrového pochodu si účastníci opekli buřty.