Slavnostní vítání občánků se jako obvykle konalo v historickém refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií. Nově narozené děti přivítal v refektáři starosta Stanislav Mrvka.

V první skupince byli slavnostně přivítáni Zuzana Cvrčková, Mikuláš Fichtner, Markéta Hošková, David Chochol a Oskar Kolář.

V Jindřichově Hradci se konalo vítání nově narozených dětí.

Ve druhé skupině nových jindřichohradeckých občánků byli Anna Komínková, Nikola Nováková, Magdaléna Patceltová, Štěpán Plucar, Hana Prokešová, Vojtěch Strašík, Václav Tomášek a Filip Šimek.

V Jindřichově Hradci se konalo vítání nově narozených dětí.