Ve hře je například kanalizace a čistička odpadních vod. Vše je ale závislé na získání dotací.

Josef Böhm