Nedělní odpoledne v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií patřilo židovskému svátku Sukot. Místní spolek ZIKARON ve spolupráci s kavárnou v muzeu fotografie a za finanční podpory města tady uspořádal slavnost pro děti i dospělé. Součástí programu byla kromě jiného ochutnávka typických jídel, návštěvníci se dověděli více o oslavách Svátku stanů v současné době a nechybělo ani stavění a zdobení provizorního přístřešku – suky.