Jak uvedl starosta obce Tomáš Zaňák, naštěstí se nikomu nic nestalo. I střecha domu se čtyřmi byty, který patří místnímu zemědělskému družstvu, není až na několik rozbitých tašek a děr více poškozena.

Na místě do večera zasahovali profesionální hasiči, kteří nakonec kmen za pomoci jeřábu sundali a spustili vedle domu.