Rodvínovský "Babinec" uspořádal vánoční tvoření pro děti i dospělé. Příchozí si mohli ozdobit perníčky, vyrobit vánoční korálkové ozdoby, papírové andělíčky či papírové hvězdy.
Navíc i v Rodvínově už je nazdoben a rozsvícen vánoční stromek na návsi. Program na slavnostní okamžik s dětmi připravila J. Plachá. Děti přednesly básničky a zazpívaly koledy. Nechyběla ani harmonika a dudy. Všichni společně si potom zazpívali koledy.