Součástí je také galerie obrazů výtvarníků spjatých s Třeboňskem: Františka Líbala, Františka Volfa a Jana Kojana. Vstupní místnost je věnována aktuálním třeboňským výročím, zejména místních spolků. Zřízení muzea je zásluhou Spolku přátel Třeboně, který jej bude za podpory města provozovat.