Pokračovalo se v Muzeu Jindřichohradecka, kde si mohli návštěvníci veselice uplést pomlázku, vyzkoušet si malování vajíček, zdobení perníčků nebo si vytvořit velikonoční dekorace v dílničce. Součástí byla také výstavka historických a soudobých kraslic. Pestré vystoupení si také přichystala Jarošovská krojovaná družina a všem vyhrával k dobré pohodě harmonikář Ondra Vácha a také cimbálová kapela Notečka.

Josef Böhm