Přednáška pojednávala o pietních cestách organizovaných Československou obcí legionářskou a Ministerstvem obrany ČR, během kterých jsme v březnu a v říjnu 2018 navštívili na Ukrajině a v Rusku místa spojená s působením čs. legionářů, bojujících zde v letech 1914 - 1918 za vznik samostatného Československa.