Deset fotografických panelů přibližuje jednotlivé úseky historie našeho státu. Ve středu 11. prosince, při derniéře výstavy, se uskuteční komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy a předsedkyní Svazu českých fotografů Věrou Matějů.

Josef Böhm