Vernisáž výstavy zahájilo vystoupení žáků ze ZUŠ Jindřichův Hradec a poté přítomné seznámili s expozicí pracovníci muzea František Fürbach a Štěpánka Běhalová. Byl promítnut i krátký film dokumentující období okupace Jindřichova Hradce. Poprvé jsou veřejnosti zpřístupněny také dvě unikátní mapy z této doby, model továrny na zboží cihlářské a keramiku, panel obětí nacistické zvůle a připomínka tragického osudu spoluobčanů židovského původu.

Josef Böhm