Připomněli jsme si formou výstav, koncertů a setkání známé historické mezníky. Díky rodinným archivům některých našich občanů, jsme si připomněli život obyčejných lidí v čase, kdy vznikala a začínala žít nová republika, sto let života malého jihočeského města. Divadelníci, hasiči, baráčníci, sportovci, junáci, sokol, řemeslníci, obchodníci, ti všichni tvořili a tvoří naše místní dějiny.

Všechny dílčí výstavy, které mohli lomničtí obyvatelé a návštěvníci našeho města shlédnout mají společné moto „Z našeho života“ a většina exponátů a fotografií bude součástí stálé expozice nesoucí stejný název.

Nejpodstatnější je, že díky pomoci Státního oblastního archivu v Třeboni se podařilo dohledat a zpracovat historické materiály a dokumenty související s děním a životem Lomnice nad Lužnicí.

Nechali jsme zhotovit fotokopie, škola se zapojila a děti vypracovaly velmi zajímavé práce, které doplnily naše výstavy. Vše jsme uskutečnili za finanční podpory z Jihočeského kraje v rámci programu Z našeho života.

Marcela Božovská, IKS a městská knihovna