Dívky a chlapci ze 7.B spolu se členy loňského parlamentu připravili volební místnost se skutečnou urnou, volebními lístky, plentou a všemi dalšími náležitostmi. Aby byla volba podle všech pravidel, museli se žáci prokázat volební komisi žákovskou knížkou a třídní učitelé občanským průkazem. Ve 12 hodin se volební místnost uzavřela a žáci pod přísným dohledem členů komise hlasovací lístky sečetli a posléze byly vyhlášeny výsledky.

Celému projektu předcházely třídnické hodiny, kde učitelé s dětmi hovořili a tvůrčím způsobem pracovali s tématy: svoboda, demokracie a aktivní účast občanů na veřejném životě a politice vůbec.

Věříme, že díky těmto a dalším akcím, které naše škola pořádá, se z žáků naší školy jednou stanou občané, kterým není lhostejný život kolem nich.

Monika Landkammerová