Celorepublikového projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko, jehož hlavním pořadatelem je Český svaz ochránců přírody, se základní a mateřská škola v Jarošově nad Nežárkou účastní pravidelně od roku 2013.

Akce je zaměřena na odstraňování černých skládek a na čistotu prostředí, ve kterém žijeme. S dětmi každoročně sbíráme odpadky a nepořádek v obci a jejím blízkém okolí, uklízíme i školní areál. Letos jsme celkem nashromáždili 22 pytlů směsného odpadu a o jeho odvezení do sběrného dvora se následně postarali zaměstnanci Obecního úřadu Jarošov nad Nežárkou.

Potěšila nás relativní čistota obce samotné, naopak nás překvapilo množství odpadků zanechaných v blízkosti jarošovské Pískárny, benzínové pumpy nebo některých cest mířících z Jarošova do okolí. Snažíme se i tímto způsobem vést děti k tomu, aby si všímaly, jak jejich okolí vypadá, a samy se nepodílely na vytváření nepořádku. Stále se totiž najdou takoví lidé, kterým na čistotě a kráse okolní krajiny zřejmě příliš nezáleží.

Eva Vlková