Zajímavé exponáty vás seznámí s dějinami těchto neřestí a přiblíží jak pijáctví, tak i kouření a šňupání tabáku nejen mezi šlechtou. Výstava je otevřena kromě pondělí denně od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin.