V salonku místního pohostinství se sešly členky žítečského Svazu žen, aby zhodnotily uplynulý rok. U této příležitosti pozvaly zástupce městyse Chlum u Třeboně, jehož je Žíteč místní částí - starostu Petra Kolezsara a místostarostu Jaroslava Ambrože, aby jim vyjádřily poděkování za projevenou finanční a další podporu v uplynulém roce. Na výroční schůzi přijali pozvání rovněž zástupci SDH Žíteč a Mysliveckého sdružení, protože tyto složky také Svaz žen podporují jak finančně, tak spoluprací, takže také jim patří obrovské poděkování. Bez jejich pomoci by se řada akcí nemohla uskutečnit, proto ještě jednou děkujeme touto cestou.
Hned na začátku schůze uctili přítomní minutou ticha členky, které nás bohužel v loňském roce navždy opustily. Byla to Miloslava Krejčová – dlouholetá předsedkyně Svazu žen, Věra Wolfová a Jaroslava Šímová. V současné době je naší předsedkyní Hana Pánová, místopředsedkyní Vladěna Růžičková a pokladnicí je Bohumila Cepáková.

Akcí se v loňském roce uskutečnilo opravdu mnoho. Naše členky se loni hned na začátku roku vypravily již podruhé do Lomnice nad Lužnicí na turnaj v kuželkách jednotlivých organizací z různých míst okresu. Vytvořily dva týmy, žen starších a mladších. Veliká radost byla, když v loňském roce družstvo žen starších získalo první místo. Tento sportovní turnaj je však hlavně příležitostí setkat se s členkami jiných organizací a možností předat si navzájem své zkušenosti.

V Žíteči se konal turnaj trojic v nohejbalu.
V Žíteči se sešli nohejbalisté

Hned další práci měly členky v sobotu 18. února, kdy pořádaly tradiční Dětský maškarní karneval. Zúčastnilo se přes 50 dětí z městyse a místních částí. Tato akce je mezi občany velmi oblíbená, proto jsme rády, že ji můžeme každoročně připravovat.

Největší svátek žen – Mezinárodní den žen - byl loni oslaven 11. března, kdy se v žítečském kulturním sále konalo již tradiční Setkání občanů. V loňském roce bylo u této příležitosti vzpomenuto na 50. výročí založení Svazu žen v Čechách a byl prostor i na několik slov z historie naší organizace, které zde nyní cituji. „Paní Miloslava Krejčová se stala předsedkyní svazu v Žíteči v roce 1973, kdy zde vznikl. Z počátku měla na starosti hlavně nábor nových členek, který se konal ve svazech v celém okrese. Žítečský svaz měl zpočátku 25 členek. Ženy pořádaly různé přednášky, například také na téma Kriminalita mládeže. Dále pořádaly kurzy vaření a pečení. Také organizovaly zájezdy například na Šumavu, na lední revue do Tábora, do ZOO v Praze, do Českého Krumlova na otáčivé hlediště, do Lednice, na poutní místa do Příbrami a další. Dříve nedostával Svaz žen žádné příspěvky, proto se všechny prostředky získávaly brigádami. Ty byly hlavně v zemědělství - sběr brambor, metání sena nebo jednocení řepy. Za první peníze si ženy koupily do klubovny nový koberec. Ženy měly založený také sporožirový účet u České spořitelny. Samozřejmě se ženy tehdy staraly stejně jako dnes hlavně o kulturní život ve vesnici. Samy si připravovaly a uklízely sál na různé společenské akce, pekly na zábavy a za vydělané peníze zajišťovaly odměny pro přestárlé občany. Tehdy organizovaly Velikonoční zábavu, Maškarní ples a oslavy MDŽ.“

Je tedy i úkolem dnešních členek kulturně a společensky obohacovat život ve vesnici. Na tuto tradiční akci přispívá nejen městys, ale také místní hasiči a myslivci.

V loňském roce dále naše členky uspořádaly 15. dubna druhý ročník Velikonoční zábavy, která dopadla velmi zdařile. I při této akci nás podporuje jak městys, tak místní složky. Na programu byly taneční soutěže pro dospělé i bohatá tombola. Těšíme se na letošní ročník, který je naplánován opět na velikonoční sobotu, která letos vychází na 31. března. Srdečně se těšíme na vaši návštěvu.

V Žíteči vypouštěli balónky jako připomínku 50 let od založení Českého svazu žen.
Ženy z Žíteče slavily výročí vypouštěním balónků

V loňském roce bych dále chtěla vzpomenout na tradiční lampionový průvod, který se koná vždy 7. května v předvečer svátku Osvobození od fašismu a probíhá ve spolupráci s místním hasičským sborem, jehož členové zapalují na návsi velkou fatru. Městys poskytuje květiny nebo věnec na pomník padlých, kde se lampionový průvod vždy zastavuje a uctívá jejich památku. Velký zážitek, je to hlavně pro děti, které si užijí průvod s lampionem, velký oheň a na závěr si opékají buřty.

Protože členky žítečského Svazu žen mají mnoho akcí zaměřených hlavně na děti, pořádají každoročně na návsi v parku Den dětí. Loni tato událost připadla na 10. června. Ženy si vytvořily v parku stánky s různými řemesly a každé dítě si zkusilo například profesi kuchařky, švadleny, natěrače, tesaře nebo automechanika. Těšíme se již teď na letošní Den dětí a doufáme, že bude zrovna tak vydařený, jako ten loňský.

U příležitosti oslav 50. výročí založení Svazu žen dále naše členky uspořádaly za podpory krajské organizace vypouštění balónků. Tato akce, která se konala 21. června, byla určena hlavně dětem, ale i dospělým. Děti prošly vesnicí a plnily přitom různé úkoly. Na kopci za vesnicí pak vypouštěly balonky z krajské organizace Svazu žen určené právě k oslavám 50. výročí založení. U této akce pomohl ženám nejvíce místní obyvatel Aleš Bednář, který pracuje u společnosti Linde Gas České Budějovice, zapůjčil bombu a plnil balonky při vypouštění.
Po prázdninách ženy zorganizovaly již druhý ročník vyřezávání dýní s dětmi. V sobotu 14. října se sešlo před hospodou mnoho rodičů a dětí, aby vyřezali dýně a společně se pak mohli vydat na stezku odvahy, kdy byly dýně rozsvícené po celé vesnici.

Sbor dobrovolných hasičů v Žíteči oslavil v roce 2017 120 let od svého vzniku.
OBRAZEM: Žítečtí hasiči dostali k výročí opravenou hasičárnu

Pěknou vsuvkou byla akce členky Kateřiny Řimnáčové Jelínkové a dvou kamarádek Hany Davidové a Jany Dušákové, a to Žítečský Haloween, který se uskutečnil 28. října v Hospodě Na Návsi. Děti i rodiče byli oblečení za čaroděje a nejrůznější strašidla a na programu byly i nevšední soutěže, jako lovení jablek z vody. Všichni si tuto akci velmi užili a my doufáme, že by se mohla letos udát ve větším měřítku.

Celý rok zakončila loni tradiční Mikulášská besídka s návštěvou Mikuláše, anděla a čertů, která se loni konala v neděli 3. prosince. Přestože jsme kvůli křížení akcí byly nuceny uspořádat tuto akci v neděli, setkala se s hojnou návštěvností a spokojeností.

Doufáme, že se i v budoucnu setkají naše akce s nadšením našich spoluobčanů, a že městys Chlum u Třeboně a žítečské organizace nám budou i nadále nakloněni. Děkujeme ještě jednou všem našim příznivcům a sponzorům, bez nichž by se nemohly naše akce uskutečňovat a díky nimž je společenský život v naší vesnici bohatý.

Za ZO Svazu žen v Žíteči členka Renata Kočí.