Členové Sboru dobrovolných hasičů v Žíteči se sešli v hasičském klubu na Výroční valné hromadě, aby zhodnotili uplynulý rok. Ten se nesl ve slavnostním duchu, protože v roce 2017 oslavil sbor již 120. výročí svého založení, které se tedy datuje až do roku 1897. K oslavám 120 let založení sboru byla v Žíteči přichystána řada akcí. K loňskému kulatému výročí byla také opravena hasičská zbrojnice, jejíž rekonstrukci financoval městys Chlum u Třeboně, jehož místní částí Žíteč je, a za což patří městysi velké poděkování. Při této příležitosti také členové hasičského sboru dokázali opravit zásahové vozidlo Zil svépomocí. Hasiči na této opravě strávili neuvěřitelných 3 500 hodin práce, tuto akci si sbor rovněž sám zafinancoval, celkem vložili hasiči do opravy Zila 65 tisíc korun. Hasičský sbor v minulosti opravil a dal do chodu také historickou stříkačku Smékal z roku 1942, s níž předvádí exhibici v dobových uniformách při různých příležitostech.

Oslavy výročí ale nebyly jedinou akcí loňského roku. Na jaře je tradiční akcí většiny hasičských sborů stavění máje. Ani žítečtí hasiči nejsou výjimkou. 23. dubna se tedy odehrála příprava na stavění máje a samotné stavění májky za pomocí ženkrutí se na návsi uskutečnilo 30. dubna. Hasiči máj každý rok pečlivě hlídají celou noc, aby nedošlo k jejímu podříznutí.

Také již tradiční akci Vítání léta mají na starosti členové sboru. V loňském roce se uskutečnilo na začátku prázdnin, tedy 1. července. Na programu jsou každoročně recesistické soutěže dvojic, jejichž součástí je i přeplutí návesního rybníka Vávráku, přičemž není nouze o nechtěné koupání při soutěži, což přijímají diváci s povděkem a přispívá to k celkově veselé náladě celé akce. Večer samozřejmě zahrála k tanci a poslechu na návsi kapela.

Hned další týden bývá již také tradiční akce, kterou je Retro diskotéka. Ta se loni uskutečnila 8. července. Diskotéka se koná u hasičského klubu a návštěvníci si při ní zavzpomínají na léta minulá a obléknou si retro diskotékové kostýmy.

V létě se v loňském roce uskutečnila po letech také stezka odvahy pro děti, která vedla přes bývalé fotbalové hřiště. Tam si jí také někteří z nás pamatují ze svého dětství. Byla to akce rovněž vydařená a velmi strašidelná.

Po úvodních kulturních akcích přišly v létě na řadu soutěže požárního sportu, kdy se náš sbor zúčastnil 22. července soutěže v Majdaleně, kde si zasoutěžilo jak družstvo mužů, tak družstvo žen.

V srpnu již byly na řadě oslavy 120. výročí, kdy se 19. srpna konala v kulturním sále v Žíteči slavnostní schůze pro členy sboru, významné hosty a sponzory. Přítomni byly i zástupci z okresu a kraje, kteří žítečskému sboru darovali za práci nový prapor. Hosté a sponzoři byli při této příležitosti oceněni a připomněla se celá historie hasičů v Žíteči v podobě projevů, fotografií i vydané brožury o sboru. Občerstvení zajišťovali členové sami, šéfkuchařem pro tuto akci byl člen Karel Heřmánek. Večeře měla několik chodů a na akci se sešlo kolem 80 lidí.
Hlavní oslavou 120. výročí založení sboru byla hasičská soutěž 26. srpna, které předcházel průvod celou vesnicí, kdy sbor předvedl veškerou techniku a prapory. Na průvod přijela i spřátelená družstva z okolních obcí. Průvod začal na mirochovské hrázi. V úvodu průvodu hrála do pochodu dechová kapela Třeboňská dvanáctka. Průvod se zastavil u pomníku, kde vzdal hold památce padlým. Konec průvodu byl na návsi, kde došlo k dalším projevům a dále samotné soutěži požárního sportu. Výborného výsledku dosáhlo družstvo žen, které vybojovalo 1. místo. Soutěž v Žíteči se koná vždy s celkovým rohazováním hadic, sáním z rybníka a překážkami v poli, které mají evokovat překážky při požáru. Slavnostní den zakončil večer s kapelou.

Další soutěž absolvovalo družstvo 2. září v Cepu, kde naši členové utvořili smíšený tým.

Tradiční podzimní akcí byl dále Pohádkový les, kdy se členové a další obyvatelé Žíteče převlečou za pohádkové postavy a obsadí les na Čapím vrchu. Děti pak jednotlivé pohádkové postavy navštíví a plní u nich různé úkoly. Loni se Pohádkový les konal 23. září.

Konec roku je u sboru věnován již několik let vánočním trhům, které zakončuje slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Trhy předchází několik víkendů trvající vánoční tvoření, kdy děti a také žítečské ženy vytvářejí výrobky k prodeji do stánků. Loni se trhy konaly 9. prosince a ozvláštnilo je vybílení a vyzdobení žítečské kapličky – zvoničky, které zajistil chalupář Jan Blahovec s rodinou. Na trzích prodávaly své výrobky také klientky chráněného bydlení v Lomnici nad Lužnicí.

Celý rok zakončil tradiční Hasičský ples, který se v kulturním sále již celá desetiletí koná na první svátek vánoční, tedy 25. prosince. K tanci a poslechu zahrála oblíbená kapela Klaret. Slušná návštěvnost plesu a všeobecně velmi dobrá zábava tak hezky ukončila rok. Poděkování jistě patří celému sboru za odvedenou práci a dalším lidem, kteří se na dění ve vsi spolupodílejí.

Za SDH Žíteč členka Renata Kočí