Podle starostky Jitky Bednářové jde o komunitní plánování budoucí dešťové zahrady v prostoru, který navazuje na Náměstí. „Studie Náměstí, která vznikla v loňském roce, počítala podle zadání s využitím plochy pro parkoviště. Z pohledu současného vedení obce bude vhodnějším řešením využít prostor pro aktivity vstřícnější dětem. Jde totiž o místo vedle školy, mezi Domem dětí zvaným Domeček a učebnami první a druhé třídy,“ objasnila.

Loni na podzim se při veřejném projednání budoucí podoby Náměstí plánované parkoviště stalo terčem mnoha připomínek. Jak uvedla Lucie Černická, předsedkyně pozemkového spolku Vespolek, oslovili zástupci spolku po plánovacím setkání vedení městyse s návrhem grantové žádosti na úpravu prostranství na zahradu podle přání občanů. Obec s nápadem souhlasila a žádost byla následně podpořena Nadací Via částkou sto tisíc korun.

„Spolu s architektem budeme plánovat, jak konkrétně umožnit dětem, které budou místo asi nejvíce využívat, aby byly na místě spokojené. Společně vymyslíme, co a kde by bylo za Domečkem nejlepší vybudovat, jak naložit s dešťovou vodou, zda a jak využít studnu, která na pozemku je a k čemu všemu má místo sloužit. Vedení obce zapojení veřejnosti do rozhodování a tento záměr podporuje,“ uvedla Lucie Černická.