„Nemohli jsme zahájit výměnu dříve, protože bychom nestačili uspokojit všechny občany. Popelnice už jsou měněny na technické provozovně městyse s tím, že každý přinese poškozenou a na novou je podle možnosti nalepena stará známka,“ informoval starosta městyse Jiří Hájek. Nové popelnice budou pouze plastové o objemu 120 a 140 litrů. Na víceobjemovou popelnici mají nárok pouze ti lidé, kde jsou evidovány více než čtyři osoby v jedné nemovitosti.