„Není důležité, jak dlouho jsme na ty peníze čekali. Podstatné je to, že tady teď jsou. Bez nich bychom sami nebyli schopní celou akci vůbec rozjet," říká novosedelský starosta Filip Mencl.
Celkové náklady na vybudování kanalizace totiž činí 16 153 000 korun, což by obec z vlastních zdrojů zaplatit nemohla. Výše dotace dosáhne přibližně 60 procent celkových nákladů, přičemž Novosedelští chtějí o dalších zhruba 10 procent požádat Jihočeský kraj. „Máme také přislíbenou bezúročnou půjčku ve výši 4 483 000 korun, která nám umožní dofinancování projektu a oproti komerčním půjčkám je samozřejmě výhodnější," doplnil starosta.
Práce by měly být zahájeny nejpozději v polovině dubna. Na 20. března je předtím naplánována schůzka místních obyvatel s vedením obce a firmou, která bude kanalizaci stavět. „Dovědí se, kudy přesně kanalizace povede, jak se budou napojovat, co k tomu bude potřeba," vyjmenoval Filip Mencl.
Hotovo by mělo být do roka od zahájení prací, na stejnou dobu mají Novosedly s firmou i smlouvu. „Nikdo neví, jaké bude počasí, ale snaha bude dokončit to ještě letos na podzim," uzavřel starosta.

Petra Jouzová