Oprávnění voliči zodpovídali v rámci tohoto demokratického nástroje dvě otázky:

  • Upřednostňujete jednorázovou náhradu šesti kusů sakur novými hlohy před postupným nahrazováním dožilých sakur hlohy v úseku před domy číslo popisné 477, fara až 482 hotel Alfa na náměstí Míru?
  • Upřednostňujete zadání zpracování variant rychlejší celkové obnovy březového stromořadí v parku před možností nechat alej dožít v rámci běžné údržby?

U první otázky sčítací komise vyčíslila 812 platných hlasů. Kdy 509 lidí odpovědělo Ano, 288 Ne a 15 se zdrželo volby.

U druhé otázky obyvatelé Slavonic odevzdali 813 platných hlasovacích lístků. Opět převládla odpověď Ano (487) před Ne (313), 13 oprávněných voličů nezaznamenalo svou odpověď.

Zvolili lepší řešení

Jak potvrdil starosta Hynek Blažek, s tímto výsledkem počítal. "Musím říct, že referendum mělo zmapovat názory stálých slavonických občanů, protože všeobecná diskuse napříč veřejností nejen slavonickou stále trvá. Pro nás jako zastupitele bylo stěžejní, jak se na toto téma dívají naši obyvatelé," vysvětlil.

V obou otázkách, které byly předmětem referenda, se Slavoničtí přiklonili v podstatě k řešení, které od začátku samospráva považovala za správnější. "To znamená v případě sakur na náměstí upřednostnili jednorázovou náhradu vhodnějšími hlohy, a v případě březového stromořadí v městském parku dali přednost zadání zpracování dokumentace etapovité obměny," upřesnil starosta Hynek Bažek.

Město tak nyní hodlá hledat varianty řešení, jak neperspektivní břízy smysluplně obnovit. "Chceme mít v tomto parku v dohledných letech pořád pěkné stromořadí, a proto budeme hledat řešení," zmínil.

Výsledek ho nepřekvapil

Tyto výsledky referenda předpokládal. "Jsme malé město, navzdory tvrzení aktivistů, jsem znal i názory místních, které se s nimi neshodovaly," podotkl starosta Slavonic s tím, že měl povědomí o náhledu občanů na věc z osobních setkání s nimi. "Spousta lidí avizovala svá rozhodnutí předem, referendum je platné a otázky v něm závazné," uzavřel Hynek Blažek.