Ochráncům přírody z Pozemkového spolku Podhorácko, provozovaného organizací Českého svazu ochránců přírody z Kněžic, se podařilo získat do svého vlastnictví významnou lokalitu u Štěměch.

„Jedná se o 1,8 ha bývalých obecních pastvin, na kterých se vyskytuje největší populace jednoho z našich nejohroženějších mravenců Formica foreli. Tento druh se u nás v současné době vyskytuje v ČR jen na několika málo posledních lokalitách,“ popsal významn místa Václav Křivan, vedoucí Centra ochrany přírody při Českém svazu ochránců přírody v Kněžicích. Právě v případě Štěměch se jedná o jednu z největších lokalit tohoto druhu nejen na našem území, ale i v celé střední Evropě. Na bývalých pastvinách se nachází až šest set mravenišť.

Mravenci i motýli

Lokalitu, která postupně patnáct let ležela ledem a zarůstala, objevili ochránci před několika roky a pečují o ni za podpory Ministerstva životního prostředí z Programu péče o krajinu a programu Podpora činnosti nestátních neziskových organizací. Protože se jedná o druh, který vyžaduje řídké suché trávníky, je nutné sečení trávy, vyřezávání náletových dřevin a odklízení nepořádku, který tam lidé občas navozí.

Mraveniště, která si mravenci na louce vytvářejí z úlomků trav, jsou menší než u lesních mravenců a vysoká jsou do deseti centimetrů.
„Kromě pravidelné péče probíhá na lokalitě také průzkum dalších skupin hmyzu, pavouků a také rostlin. Kromě zmíněných mravenců se zde vyskytují některé regionálně ohrožené druhy denních motýlů a brouků,“ zmínil Křivan.

Význam výrazně přesahuje region

Sehnat finanční prostředky nejen na výkup pozemku, ale i na nezbytné geodetické zaměření a vytýčení hranic v terénu se podařilo díky podpoře poskytnuté ČSOB z Programu podpory regionů.

„Význam této teprve nedávno objevené cenné přírodní lokality přesahuje hranice regionu. Díky vstřícnému přístupu obce Štěměchy a podpoře uvedených institucí se ji daří účinně chránit, i když není zahrnuta mezi zvláště chráněná území,“ dodal nakonec Křivan.