Městský úřad v Jindřichově Hradci upozornil, že od začátku letních prázdnin dojde ke změnám týkajícím se cestovních pasů. Jedná se konkrétně o ty pasy, které jejich majitelé potřebují získat urychleně.

„Občas může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do pěti pracovních dnů,“ sdělila mluvčí radnice Karolína Průšová.

Pasy vyrobené během 24 hodin mohou lidé převzít pouze v Praze na Ministerstvu vnitra, ty pětidenní potom na městských úřadech s rozšířenou působností, na kterých byla podaná žádost.

Za pas zhotovený do jednoho dne lidé zaplatí celkem šest tisíc korun a za pas vyrobený do pěti pracovních dní potom polovinu této částky.