Do Sarajeva měl pár ze svého panství v Chlumu u Třeboně odcestovat vlakem, ve vlastním salonním voze číslo 22 do Terstu a odtud pak lodí.

Historik třeboňského muzea Václav Rameš u příležitostí stého výročí připomněl, že se při příjezdu do Chlumu ze salonního vozu kouřilo, protože se mu zavařila zadní osa, a tak musel být odpojen. „Do Vídně tedy odjeli běžným železničním vozem I. třídy," uvedl Václav Rameš.

Z Vídně pár pokračoval přistaveným soukromým salonním vozem. „V něm zase nefungovalo elektrické osvětlení, takže si museli svítit svíčkami," pokračoval Václav Rameš. Podle tehdejších poznámek osobního sekretáře Paula Nikitsche se arcivévoda loučil slovy: „Co říkáte tomu osvětlení? Jako v hrobce, ne? Nejprve přijede můj vůz hořící do stanice a tenhle cizí vůz také nechce zjevně spolupracovat. Nu, žijte blaze. Na shledanou."

Opravený salonní vůz byl odeslán do Terstu, aby byl k dispozici pro zpáteční cestu. Těla obou manželů, které zastřelil bosenskosrbský atentátník, devatenáctiletý Gavrilo Princip, ale už cestu zpět absolvovala jiným vozem v rakvích. Atentát byl záminkou k vyhlášení války Srbsku Rakousko-Uherskem a je historiky považován za jednu z příčin I. světové války.

„Památku manželského páru si v Chlumu u Třeboně před sedmi lety připomenuli velkými oslavami. Mimo jiné výstavou s názvem "Po stopách Františka Ferdinanda d´Este", která se uskutečnila v přízemí soukromého zámku v Chlumu u Třeboně a mapovala životní osudy nástupce rakousko-uherského trůnu od narození až po smrt v Sarajevu rukou atentátníka.

"Máme štěstí, že jsme získali dokumenty z Vojenského historického ústavu, které jsou známy z mnoha publikací. A potom jsme vycházeli z archiválií, které jsou v našich jihočeských archivech, především z fondů schwarzenberských a černínských," uvedl v rozhovoru Deníku u příležitosti 100. výročí osudné cesty Václav Rameš.

Díky Švejkovi se o Ferdinandovi d'Este ví dost. Ale z tehdejší výstavy bylo možné ho i pochopit. Byly tam poprvé zveřejněny jeho dopisy, které psal Schwarzenberkovi, a to v době, kdy byl těžce nemocen, a zdálo se, že zemře. Výstava obsahovala jeho reflexi na Uhry. Psal, že když je oslava v Maďarsku, tak z toho má žlučníkový záchvat. Vyplývá z toho nepříliš dobrý postoj k Uhrám.

A pikantérie? "Možná se málo ví, že v době, kdy byli Ferdinand a jeho manželka zastřeleni, byla Žofie v jiném stavu, takže tam zahynuli tři lidé. Jsou to první oběti Velké války," přiblížil pro čtenáře Deníku Václav Rameš.

Na otázku, proč si Ferdinand Chlum vlastně vyhlédl, zvelebil zámek a navštěvoval zámek v Chlumu u Třeboně, Václav Rameš vysvětli, že ho arcivévoda zdědil. "Tady se mu velmi zalíbilo. Měl Konopiště, které využíval hodně k loveckým záležitostem. Tady mu učarovaly rybníky a voda. Chtěl tady zbudovat velmi krásné letní sídlo," uvedl Václav Rameš.

V současné době jsou zámek i park v soukromém vlastnictví, zámek podle starostky Chlumu u Třeboně Jitky Bednářové není přístupný a park by si zasloužil pravidelnou údržbu.

Z historice zámku v Chlumu u Třeboně:

Zámek v Chlumu u Třeboně.Zámek v Chlumu u Třeboně.Zdroj: archiv- Zámek vyrostl na místě někdejší tvrze v roce 1710, o což se zasloužil rod Fünfkirchenů.Dalšími majiteli panství se od roku 1834 stali Stadionové.
- V roce 1875 zdědil dvanáctiletý František Ferdinand d'Este po svém strýci modenském vévodovi Františku V. přídomek d'Este a s ním i obrovský majetek včetně panství Chlum u Třeboně v jižních Čechách, paláců ve Vídni, v Římě a v Benátkách a jedinečných uměleckých sbírek. Majetek spravoval zpočátku do roku 1877 jeho otec arcivévoda Karel Ludvík d'Este. 
- Architektem současné podoby zámku se stal Heinrich Johann Leopold Gerl (též Heinz Gerl).Po sarajevském atentátu se dcera Žofie se svými mladšími bratry Maxmiliánem a Ernstem uchýlili na rodinný zámek Konopiště, kde společně přečkali první světovou válku. Po celou dobu války podléhal chlumský velkostatek správě hohenberských velkostatků ve Vídni a to až do listopadu 1918.
- Ačkoli Ferdinandovy děti patřily k rodu Hohenbergů, československé úřady s nimi naložily stejně jako s Habsburky a 3. května 1919 byla na arcivévodské panství v Chlumu u Třeboně uvalena ministerstvem zemědělství nucená správa, kterou vykonával správce lesní rada Ferdinand Trdlica.
- Po válce a vzniku republiky padl habsburský majetek do rukou státu.
- V roce 1969 prodán za symbolickou cenu 1 Kčs národnímu podniku Spolana Neratovice, která společně s národním podnikem Montované stavby Praha zámek opravila a přebudovala na své rekreační středisko.
- V roce 1992 založil Fond národního majetku České republiky akciovou společnost SPOLANA, na kterou přešel majetek bývalého státního podniku, tedy i podnikové rekreační středisko v zámku Chlum u Třeboně.
- V roce 2008 se hlavním akcionářem společnosti stala společnost „Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna” se sídlem ve městě Włoclawek v Polsku.
- Nový majitel akciové společnosti Spolana prodal podnikové rekreační a školící středisko v zámeckém areálu neratovické realitní firmě EST.IM.HO, která je v katastru nemovitostí uvedena jako vlastník a patří k realitním společnostem kolem italského podnikatele Girolamo D'Agostino.
Zdroj: wikipedia