Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Jak uvedla Lenka Heřmánková, současná členka sboru, v roce 1874 v noci vznikly v Kardašově Řečici tři požáry. "Po této katastrofě se zrodila ve zdejším ochotnickém spolku myšlenka, že je nutné zřídit hasičský sbor," vyprávěla.

Myšlenka se prý ujala a v krátké době se sešlo několik obětavých mužů, kteří vypracovali potřebné stanovy a předali je na místodržitelství ke schválení. Roku 1874 byly stanovy zdejšího sboru podle slov Lenky Heřmánkové schváleny. "Od té doby byli požárníci nedílnou součástí dění ve městě," říká hasička. V současné době má SDH Kardašova Řečice 83 členů. Z toho je 20 dětí.

Výjezdová jednotka čítá v současné době 25 členů, z toho 3 ženy. Je zařazena v kategorii JPO III. Má k dispozici dopravní automobil Ford, cisternu CAS 24, člun. V průměru vyjede k událostem 30x ročně. Většinou se jedná o technické pomoci (spadlé stromy, čerpání vody a požáry). Největším a nejnáročnějším zásahem roku 2020 byl dubnový požár lesa u Brandlína. Zasaženo požárem bylo cca. 6 hektarů. Zasahovala celkem 2x HZS a 9x JSDH (více než 80 hasičů). Přivolán byl i vrtulník s bambi vakem. Byl vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu. Naše jednotka na místě strávila 7 hodin. Několik členů hasilo přímo v lese, další kyvadlově dopravovali vodu a poslední člen asistoval při plnění bambi vaku. Zdroj: Lenka Heřmánková

Členové jsou velice aktivní. Každoročně pořádají hasičský ples, hasičskou soutěž, sběr železného šrotu a staví májku. Dále se účastní dětských dnů, zajištují občerstvení a dozory na akcích pořádaných městem K. Řečice nebo místními spolky.

MLADÍ HASIČI A HASIČKY

Nemalá pozornost je věnována výchově mladých hasičů. Činnost kroužku mladých hasičů byla obnovena přibližně před jedenácti lety. V posledních letech se děti pod vedením Vladimíra Lejska, Michala Dvořáka, Lenky Heřmánkové a Vlaďky Svobodové zúčastnily několika soutěží, jejich starty byly vesměs s velmi dobrými výsledky. Dvakrát ročně se pořádají pro děti také víkendová soustředění. Na podzim jezdí pravidelně do Stříbrné Skalice, kde trénují společně s dětmi z SDH Tuchoraz. Poslední jarní soustředění proběhlo v Krkonoších v Arnultovicích. Během roku děti vyráží i na různé jednodenní výlety.

Projet centrem Kardašovy Řečice je pro mnohé řidiče náročné. V budoucnu má nákladní dopravě pomoci obchvat.
V Kardašově Řečici znají konečnou podobu obchvatu, který má ulevit dopravě

V roce 2018 se členové jednotky zúčastnili velké Hasičské fontány v Praze. Celkem se zúčastnilo na 1000 hasičů z celé republiky. V roce 2019 se zúčastnila JSDH Kardašova Řečice Ankety dobrovolní hasiči roku, kde se umístila na 3. místě.

Největší událostí pro SDH i JSDH v roce 2020 bylo dostavění a slavnostní předání nově postavené hasičské zbrojnice. Hodnota hasičárny je 32 milionů korun a byla financována z rozpočtu města. "Ve zbrojnici se podstatně zlepšily podmínky pro výjezdovou jednotku a sbor. Mají čtyři nová stání pro vozidla, školící místnost, kancelář velitele, klubovnu a nutné zázemí. Součástí areálu je věž na sušení hadic," přiblížila novou hasičárnu členka SDH.