Společná čekárna pro chronické i akutní ambulance. Stísněné prostory na vyšetřovnách i na inspekčních pokojích. Naprostý nedostatek sociálních zařízení, dvě WC pro celé patro. Málo lůžek pro rodiče malých pacientů. To je bohužel reálný výčet nejcitelnějších nedostatků současného dětského oddělení českobudějovické nemocnice.

Vše by měl vyřešit nový pavilon, který vyroste do dvou let vedle toho současného na zelené louce. Zatím tomu napovídají jen studie, připravené staveniště a čerstvě položený základní kámen.

Sám ředitel Břetislav Shon souhlasí s tím, že nynější pavilon neodpovídá už v ničem úrovni roku 2008. „Anketa, kde se vyjadřuje veřejnost k nemocnici, opakuje kritické připomínky k pavilonu dětského oddělení. Potěšitelné je, že se výtky týkaly jeho stavební části, nikoli práce zdra〜votníků,“ konstatuje Shon.

“Připadala jsem si jako by se na dětském opravdu zastavil čas. Naštěstí ne mezi doktory a sestřičkami, ti všichni byli skvělí,“ vzpomíná na letní návštěvu hospitalizovaného synovce Jana Sládková.

Sen o nových prostorách si nechává především zdravotnický personál, ale i ti, kdo na oddělení hledají jeho pomoc, zdát pořádně dlouho. „Má to svou návaznost,“ vysvětluje Shon. „Dětské oddělení je z velké části hotelovou složkou medicíny. Děti ale musíme někde vyšetřovat, k tomu je třeba zázemí, které jsme otvírali před několika dny v nových prostorách emergency. Dětské bude prvním krokem k vybudování monobloku. Dítě nebude třeba za každým vyšetřením či některými terapeutickými metodami složitě převážet sanitkami mezi pavilony. Budova bude spojena tunely, které umožní převoz pacientů za vyšetřením na lůžku.
Na dětském budou mít dost postelí i maminky

Stařičké dětské oddělení se konečně dočkalo. Právě v těchto dnech se v areálu českobudějovické nemocnice začíná intenzivně pracovat na stavbě zcela nového pavilonu, kde se budou děti ze svých nemocí a úrazů zotavovat v prostředí, které již odpovídá současným standardům.

„Celý objekt bude zcela bezbariérový doplněný o nové, dosud chybějící prostory,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice České Budějovice Břetislav Shon.

„Technické a prostorové uspořádání nového objektu už bude zcela vyhovovat všem novým požadavkům. Velmi významná je skutečnost, že nová budova bude propojena chodbami se sousedním chirurgickým pavilonem, takže odpadnou transporty našich pacientů na traumatologii, chirurgii a neurochirurgii prostřednictvím sanitních vozů. Současně získáme více prostoru pro umístění přibývajících nových přístrojů, vyšetřoven, ambulancí a podobně,“ těší se primář dětského oddělení Vladislav Smrčka.

Nová pětipodlažní budova bude vybavena dvoulůžkovými, maximálně třílůžkovými pokoji s vlastním sociálním zařízením, bude disponovat odděleným sociálním zázemím pro personál, návštěvy, doprovod pacientů a děti. Chybět nebudou herny, školní prostory, návštěvní místnosti a další prostory.

Vstup do ambulantního traktu bude orientován jako dosud z ulice L. B. Schneidera, kde bude umístěna i recepce. Dojde také k úplnému oddělení části pro akutní ošetření a příjmy od části odborných ordinací. V nemocnici je dvanáct specializovaných odborností a osm z nich je jedinými svého druhu v kraji.

Dětské oddělení bude v nové budově disponovat osmi lůžky na jednotce intenzivní a resuscitační péče, pěti lůžky v takzvaných dospávacích pokojích, 18 pooperačními a poúrazovými lůžky, deseti lůžky na onkohematologii, 21 lůžky na stanici velkých dětí a 34 lůžky na stanici kojenců a batolat.

Každá stanice bude mít lůžka pro doprovod dítěte, samozřejmě nejvíce jich bude na stanici kojenců, mimo to budou k dispozici i čtyři pokoje hotelového typu pro doprovod pacienta.

Dětem z Jihočeského kraje by měl nový objekt začít sloužit na přelomu let 2009 - 2010. Celkové náklady na investici dosáhnou přibližně 270 milionů korun. Nemocnice bude stavbu financovat z vlastních zdrojů, uchází se ale o evropské peníze z regionálních operačních programů.