Ten byl po únorových reorganizačních změnách úřadu vytvořen nejprve zánikem, ale fakticky sloučením dvou bývalých odborů: živnostenského a správních agend. Dostal název „odbor živnostenský a správních činností“ a do jeho čela usedne v květnu Jaroslav Krafka.

„Výběrová komise nejprve konstatovala, že podmínky splnili všichni uchazeči. Jejím prvním krokem proto bylo, že vybrala sedm z nich k pohovoru,“ přiblížil postup výběru tajemník městského úřadu Karel Přibyl. Komise podle jeho slov na základě pohovorů stanovila pořadí zmíněných sedmi „horkých“ kandidátů, na jehož základě městská rada rozhodla o jmenování vítěze do funkce k 1. květnu. „Jaroslav Krafka pracoval od roku 1992 na tehdejším živnostenském referátu okresního úřadu, po zrušení pak na Městském úřadu v Třeboni, a to jako zástupce vedoucí příslušného odboru,“ přiblížil tajemník.

„Městská rada odsouhlasila jak průběh výběrového řízení, tak jeho výsledek,“ upřesnil starosta Stanislav Mrvka.