Zájemci se například dozvěděli, co lze najít v komunálním odpadu. Analýza obecních odpadů se uskutečnila pod vedením výzkumníků a za účasti starosty Pavla Škody. Přes půl tuny komunálního odpadu zde ručně vytřídili odborníci na odpadové hospodářství. Zjistili tak reálný obsah popelnic na směsný komunální odpad.

"Fyzická analýza odpadu je součástí proměny odpadového hospodářství obce Studená. Jejím cílem je výrazně zvýšit vytříděnost odpadů, a ušetřit tak náklady spojené s odpadovým hospodářstvím," přiblížil akci Filip Poštulka, mediální zástupce JRK.